αναβαπτίζομαι


αναβαπτίζομαι
αναβαπτίζομαι, αναβαπτίστηκα, αναβαπτισμένος βλ. πίν. 34

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.